+48 55 242 92 43 refermis@werbisci.pl

16 listopada 2017 r. w Muzeum Misyjno-Etnograficznym Księży Werbistów w Pieniężnie została udostępniona nowa wystawa czasowa pt. „Barwy kanału”, pochodząca ze zbiorów Muzeum w Ostródzie.

Wystawa składa się z 40 plansz autorstwa Wojciecha Kokos Kozicza, który starał się ukazać urodę Kanału Ostródzko-Elbląskiego w odmienny od dotychczasowego sposób.

Autor odbył wiele rejsów i wypadów krajoznawczych, za każdym razem szukając nowego spojrzenia na tematy i obiekty znane z prac innych fotografów. Starał się także pokazać rzeczy przez innych pomijane. Ekspozycja została ubogacona akcesoriami do sportu wodnego pochodzącymi z Misyjnego Centrum Rekolekcyjno-Formacyjnego Księży Werbistów w Ocyplu.

Kanał Ostródzko-Elbląski, zwany również „Elbląskim”, jest unikalnym systemem wodnym łączącym zachodniomazurskie (oberlandzkie) jeziora z Zalewem Wiślanym. Jego oryginalność polega na pokonywaniu 100-metrowej, prawie naturalnie występującej w tym regionie, różnicy poziomów wody przy pomocy zespołu 5 pochylni. Pochylnie są szynowymi urządzeniami wyciągowymi napędzanymi mechanicznie siłą przepływu wody. Ten światowej klasy cud sztuki hydrotechnicznej został zaprojektowany przez pruskiego inżyniera Georga Jacoba Steenke w pierwszej połowie XIX w. Kanał wiele lat czekał na rozpoczęcie budowy, która ostatecznie ruszyła z końcem października 1844 r.

Odcinek Elbląg – Ostróda otwarto oficjalnie dopiero z końcem sierpnia 1860 roku, a jego ostatni odcinek wybudowano około 1873 roku. Niestety działania wojenne podczas II wojny światowej spowodowały poważne uszkodzenia techniczne urządzeń kanału. W 1947 roku ponownie udrożniono kanał, na którym Żegluga Gdańska rok później wznowiła regularne rejsy pasażerskie.

W 2011 roku, zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta RP, Kanał Elbląski został uznany za Pomnik Historii.

Z wystawą „Barwy Kanału” będzie można zapoznać się do 31 grudnia 2017 roku. Komisarzem wystawy jest o. Wiesław Dudar SVD, a całość przygotowała s. Hanna Lellek SSpS.