+48 55 242 92 43 refermis@werbisci.pl

Muzeum Misyjno-Etnograficzne Księży Werbistów w Pieniężnie obchodzi w tym roku 50-lecie istnienia. Z tej okazji zorganizowany został konkurs plastyczny pod tytułem „Muzeum moich marzeń”.

Celem Konkursu jest pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży na temat muzeów, w sposób szczególny Muzeum Misyjno-Etnograficznego Księży Werbistów w Pieniężnie, ich historii oraz wiedzy o zbiorach muzealnych.

Chodzi także o pobudzenie wyobraźni i rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych oraz wrażliwości artystycznej młodych ludzi. Konkurs ma charakter otwarty.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat. Nadesłane prace oceniane będą w 3 kategoriach wiekowych: dzieci klas 0-III, dzieci klas IV-VI oraz młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna.

Prace powinny przedstawiać kreatywną wizję hasła Konkursu: „Muzeum moich marzeń” – mówią Organizatorzy. – Uczestnicy będą mogli pokazać, jak według nich powinno wyglądać muzeum, które chętnie by odwiedzali. Pozostawiamy Uczestnikom pełną swobodę interpretacji tematu w zakresie wizji artystycznej, lecz praca musi bezpośrednio nawiązywać do tytułu Konkursu.

Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Muzeum Misyjno-Etnograficzne
Księży Werbistów w Pieniężnie
Kolonia 19
14-520 Pieniężno

Nieprzekraczalny termin to 3 października 2014 roku, Czekają atrakcyjne nagrody. Aktualności dotyczące konkursu śledzić można na facebookowym profilu www.facebook.com/muzeummoichmarzen. Zapraszamy!