+48 55 242 92 43 refermis@werbisci.pl

Muzeum Misyjno-Etnograficzne Księży Werbistów w Pieniężnie zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału w XI edycji Konkursu Plastycznego „Gdy myślę misje…”. Tegoroczne hasło brzmi: „KOŚCIÓŁ – WSPÓLNY DOM”.

Głównym celem Konkursu jest przypomnienie i uświadomienie dzieciom i młodzieży, że Kościół jest wspólnotą ludzi ochrzczonych, którzy niezależnie od rasy, płci i statusu społecznego razem dążą do zbawienia.

Kościół to wspólnota ustanowiona z woli Boga Ojca przez Jezusa Chrystusa. Prowadzona przez Ducha Świętego, kroczy do pełnego zbawienia w Bogu. Swoistą „wyjątkowość” Kościoła stanowi fakt, że przez chrzest należą do niego ludzie z różnych narodów, ras i kontynentów, dzieci, młodzież i dorośli. Na tej drodze znajdują umocnienie poprzez Mszę świętą, nabożeństwa, modlitwę oraz przyjmowanie innych sakramentów świętych. To umacnia członków Kościoła w wierze, w codziennym chrześcijańskim życiu, czynieniu dobra oraz dzieł miłosierdzia. We wspólnocie Kościoła dzielimy się naszymi troskami, wspólnie rozwiązujemy problemy oraz cieszymy się z sukcesów i osiągnięć innych. Kościół to naprawdę nasz wspólny dom.

Kościoła nikt nie wymyśli, jest on darem Boga dla ludzi. Jest wspólnym domem, rodziną wszystkich wierzących i podążających za Chrystusem, a z Jego woli jest także wspólnotą misyjną głoszącą Ewangelię, że Bóg jest Ojcem każdego człowieka. Nic i nikt nie zniszczy tej wspólnoty, bo Jezus jest i będzie ze swoim Kościołem aż do skończenia świata.

Konkurs trwa od 1 lutego do 5 kwietnia 2024 roku. Prace konkursowe można nadsyłać do 5 kwietnia 2024 r. na adres:

Muzeum Misyjno-Etnograficzne Księży Werbistów
Pieniężno Pierwsze 19
14–520 Pieniężno

z dopiskiem: „Gdy myślę misje…”

Ogłoszenie wyników nastąpi 17 maja 2024 r. Laureaci otrzymają bezpośrednią informację drogą elektroniczną, dla pozostałych uczestników informacja będzie dostępna na stronie internetowej Muzeum Misyjno-Etnograficznego.

Pobierz pełną wersję plakatu
(plik PDF – 7 MB)

Regulamin konkursu

     


Karta zgłoszenia do konkursu

Konkurs 2023

Protokół komisji konkursowej