+48 55 242 92 43 refermis@werbisci.pl

Od 4 listopada do 12 grudnia 2022 roku wystawa „Madonny świata” gościła w Raciborskiej Annuntiatie. Siostry Misyjne Służebnice Ducha Świętego z radością przyjęły pod swój klasztorny dach Matkę Jezusa, która poprzez swoje wizerunki z różnych miejsc świata, głosiła misyjną konferencję o tym, jak realizuje testament z Golgoty: „Oto Matka twoja, oto syn Twój”.

Klasztor w Raciborzu na ulicy Starowiejskiej od początku swego istnienia, czyli od 1921 roku, jest związany z Maryją w Jej tajemnicy Zwiastowania, gdyż został poświęcony właśnie w uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Siostry z Annuntiaty od dziesięcioleci wyruszają w świat i spotykają ludzi, dla których Maryja ma oblicza przybliżone do twarzy rdzennych mieszkańców danego kraju, środowiska. Misjonarki często, nawet po powrocie do Polski, modlą się do Maryi w wizerunku ich misyjnego kraju.

Wystawa uobecniała jeden Kościół w różnorodności twarzy, kultur, tradycji. U Boga i u Maryi Matki, każdy może doświadczyć DOMU. Nie tylko Siostry Misyjne „słuchały” konferencji Maryi metodą wystawy. W Annuntiatie odbywa się wiele spotkań, skupień stąd w adwencie wystawę obejrzały kobiety i matki, potem mężczyźni. Była też młodzież, która spotyka się co miesiąc na czuwaniach nocnych.

Bardzo dziękujemy jako siostry jednej misyjnej rodziny świętego ojca Arnolda Janssena, Muzeum Misyjno-Etnograficznemu Księży Werbistów za udostępnienie wystawy.

Tekst i fotografie: s. Bernarda Pogoda SSpS