+48 55 242 92 43 refermis@werbisci.pl

Nazwa wystawy „Mazury na ludowo” została zaczerpnięta z tytułu projektu badawczego realizowanego przez Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. W myśl Konwencji UNESCO o niematerialnym dziedzictwie kulturowym, głównym celem przedsięwzięcia było ocalenie od zapomnienia unikalnych zjawisk z zakresu niematerialnej kultury ludowej Mazur. Tradycje i zwyczaje dawnych oraz współczesnych mieszkańców tego regionu geograficzno-historycznego, obejmującego Pojezierze Mazurskie, są dzisiaj ponownie odkrywane.

Realizacja pomysłu była na bieżąco audiowizualnie i fotograficznie dokumentowana. Prezentowana w Muzeum wystawa obejmuje 15 plansz ukazujących obrazy, które powstawały w ramach urzeczywistniania wspomnianego projektu, podczas wędrówek poprzez powiaty: węgorzewski, kętrzyński, giżycki, gołdapski, olecki, ełcki, mrągowski i piski.

Ponieważ „wrażliwość i wyobraźnia twórcza fotografa doskonali naszą pamięć, każe cieszyć się życiem, uczy przypatrywać się światu i dbać o jego dobra” (P. Pollack), przedstawione zostały wizerunki głównie wiejskiego środowiska: ludzi pracujących na roli, zajmujących się rzemiosłem oraz występujących na scenie w odświętnych strojach podczas koncertów i zabaw.

Namacalnym efektem projekt „Mazury na ludowo” jest wirtualny atlas etnograficzny – www.mazurynaludowo.pl, który zawiera wyniki przeprowadzonych badań terenowych oraz fragmenty wywiadów i ich naukowe analizy. Wskazują one na to, iż mimo upływu lat Mazury ciągle jeszcze okazują się bastionem chroniącym tradycje swych przodków.

W Muzeum Misyjno-Etnograficznym Księży Werbistów w Pieniężnie wystawa pt. „Mazury na ludowo” jest udostępniona zwiedzającym od 11.03.2014 r. i będzie otwarta do 10 IV 2014 r.

s. Hiacynta Lorenc SSpS