+48 55 242 92 43 refermis@werbisci.pl

Wystawa zatytułowana „O. Piotr Nawrot – misjonarz i muzykolog” otwarta została 18 paździenika, w ramach obchodów 50-lecia Muzeum Misyjno-Etnoraficznego w Pieniężnie.

Składa się z 18 plansz, z których dowiadujemy się o życiu i działalności o. Piotra Nawrota SVD, misjonarza z Boliwii.

O Piotr jest on kapłanem, muzykiem, profesorem. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z muzyki religijnej i z misjologii oraz seminaria i szkolenia dla studentów studium doktoranckiego w zakresie konserwacji, inwentaryzacji i katalogacji manuskryptów. Jest badaczem i odtwórcą muzyki baroku misyjnego. Współzałożycielem i konsultantem szkół muzycznych w wioskach zamieszkałych przez Indian. Organizuje międzynarodowe festiwale muzyki renesansowej i barokowej Ameryki.