+48 55 242 92 43 refermis@werbisci.pl

Zapraszamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w VII edycji konkursu plastycznego „Gdy myślę misje…”. Tegoroczne hasło brzmi: „Wielki Polak, Wielki Papież i Misjonarz, Wielki Święty”.

Głównym celem Konkursu jest od początku przybliżenie uczestnikom szeroko pojętej tematyki misyjnej. W tym roku natomiast chodzi przede wszystkim o przypomnienie postaci, życia i nauczania św. Jana Pawła II.

Jego życie wiarą, miłość i szacunek do Ojczyzny i bliźniego to wspaniały przykład jak być patriotą, dobrym chrześcijaninem i otwartym na innych ludzi i ich problemy człowiekiem. O tym należy mówić, przypominać i stawiać za wzór nowym pokoleniom. Ważnym celem i zadaniem corocznej edycji konkursu również rozwijanie kreatywności i wrażliwości plastycznej uczestników.

Konkurs „Gdy myślę misje…” ma charakter otwarty i adresowany jest do dzieci oraz młodzieży w wieku 6-15 lat. Na konkurs można zgłaszać prace plastyczne w formatach A3 lub A4,, wykonanych dowolną techniką.

Konkurs trwa od 1 lutego do 3 kwietnia 2020 roku. Ogłoszenie wyników odbędzie się 23 maja 2020 roku w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie.

– Więcej informacji –