+48 55 242 92 43 refermis@werbisci.pl

Co roku u progu tygodnia misyjnego młodzież i nauczyciele religii z I Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego organizują Nowotarski Dzień Misyjny. W 2022 r. przypadł on na piątek przed Niedzielą Misyjną, czyli 20 października. 

Jego hasłem przewodnim był słowa zaczerpnięte z Dziejów Apostolskich “Będziecie moimi świadkami aż po krańce świata”, specjalny zaś nacisk w tym byciu świadkiem położono na świadectwo dzieci i wobec dzieci. 

Miejscem, w którym odbyły się spotkania, były kościół i dom katechetyczny Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Nowym Targu. Samo wydarzenie w kościele i w domu katechetycznym można by nazwać jednak „finałem”, gdyż spotkania z misjonarzami – Siostrami Klaweriankami z Wydziału Misyjnego Archidiecezji Krakowskiej, wolontariuszami ze Stowarzyszenia Świeckich  Misjonarzy św. Wincentego a Paulo – młodzieżą prowadzącą warsztaty, zwiedzanie ekspozycji misyjnych i misyjnej wystawy „Dzieci z Lamahora”, było jedynie częścią aktywności poprzedzających to wydarzenie.

Pod przewodnictwem katechetów, Wojciecha Grzybka i ks. Michała Dziedzica, woluntariusze z I LO ćwiczyli program piosenek misyjnych, które były wielką atrakcją spotkania. Liceum zorganizowało dla szkół podstawowych konkurs plastyczny, którego uwieńczeniem było wręczenie nagród przez dyrektor Liceum, Martę Sokołowską, w kościele podczas pierwszej części wydarzenia. Wreszcie przez o. Piotra Sokołowskiego SVD prezentowana była wystawa fotografii autorstwa o. Andrzeja Danilewicza SVD, przygotowana przez Referat Misyjny i Muzeum Misyjno-Etnograficzne Księży Werbistów w Pieniężnie, pt. „Dzieci z Lamahora”. 

Siostry Klawerianki prezentują ekspozycję misyjną w Nowym Targu (fot. Stanisław Gądek)

Na rozpoczęcie dnia Misyjnego dyrektor Marta Sokołowska powiedziała:

Misje jak uczył św. Jan Paweł II – są sprawą wiary. Ich źródła i motywacji trzeba szukać w Bogu, Misje są sprawą miłości. Każdy chrześcijanin jest uczniem-misjonarzem, który nie zatrzymuje skarbu wiary dla siebie, ale dzieli się nią z radością z innymi. Misjonarze prowadzą liczne dzieła nie tylko ewangelizacyjne ale również charytatywne, medyczne i edukacyjne. Podczas dzisiejszego spotkania będziecie mogli poznać jedno z takich dzieł prowadzone przez Misjonarzy Zgromadzenia Słowa Bożego czyli księży werbistów mowa o wystawie pt. „Dzieci z Lamahora”. Będziecie mogli wysłuchać historii o pracy misyjnej w Indiach opowiedzianych przez siostry klawerianki, a życie mieszkańców Madagaskaru przedstawi grupa wolontariuszy świeckich ze stowarzyszenia Wincentego a Paulo. Będziecie mogli uczestniczyć w warsztatach misyjnych i dotknąć rzeczywistości misyjnej poprzez różne eksponaty pochodzące z krajów misyjnych. Mam nadzieje, że dzisiejsze spotkanie z misjami rozpali w was miłość do misji wyrażoną i modlitwą i dobrowolną ofiarą materialną złożoną z waszych wyrzeczeń.

Wystawa była prezentowana nie tylko podczas Dnia Misyjnego, ale również podczas katechez w Tygodniu Misyjnym w Zespole Szkół nr 1 im. Władysława Orkana oraz I Liceum Ogólnokształcącym im. Seweryna Goszczyńskiego. Była znakomitym sposobem przybliżenia problematyki misyjnej oraz  przezwyciężania błędnych stereotypów dotyczących misji.

Podczas katechez  i oprowadzania po wystawie zostało podkreślone, jak ważne jest poszanowanie godności ludzi wśród, których głosi się Ewangelie poprzez  uwzględnienie ich uwarunkowań kulturowych i wrażliwości. Przypomniano,  że misje to dzieło duchowe, a nie tylko pomoc humanitarna, i że trzeba  się wsłuchiwać w potrzeby ludzi, wśród których się pracuje.

Obraz w postaci przygotowanych plansz oraz żywe słowo wyjaśniające te obrazy i  dostosowane do wieku zwiedzających spowodowały bardzo pozytywne wrażenie, do tego stopnia, że wiele dzieci postanowiło modlić się za swoich rówieśników z sierocińca w Lamahora. Młodzież z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu, która oglądała wystawę wraz z katechetką, Katarzyną Kubasiak, na Nowotarski Dzień Misyjny złożyła ofiarę pieniężną na wsparcie dzieła w Lamahora. 

Podczas Dnia Misyjnego i w czasie katechez wystawę obejrzało około 700 osób.

Piotr Sokołowski SVD