+48 55 242 92 43 refermis@werbisci.pl

W dniach 21-30 października 2022 roku w Szkole Podstawowej nr 18 im. Książąt Raciborskich w Raciborzu gościła wystawa misyjna „Madonny świata”. Jej prezentacja zbiegła się w czasie z obchodami Tygodnia Misyjnego w szkole.

Ekspozycja przybliżyła uczniom Kościół z jego misyjnym obliczem. Kolekcja różnych wyobrażeń Maryi jest namacalnym dowodem na to, że Matka, którą Jezus podarował ludzkości z wysokości krzyża, została przyjęta przez narody całego świata. Przedstawienia Maryi w mozaice rysów i kolorów twarzy, w sposobie ubioru i symbolice wskazuje na uniwersalny charakter Kościoła.

Wystawa cieszyła się zainteresowaniem dużym zainteresowanie tak uczniów, jak i nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców.

Jesteśmy bardzo wdzięczni Muzeum w Pieniężnie za jej wypożyczenie. Życzymy, aby podobnie wzniosłe inicjatywy Muzeum pomagały odbiorcom nie tylko oglądać eksponaty, ale przenosić się w ciekawy świat misji Kościoła i doświadczać przeżyć duchowych.

Wystawa “Madonny świata” pochodzi ze zbiorów Muzeum Misyjno-Etnograficznego w Pieniężnie.

Tekst i fotografie: s. Bernarda Pogoda SSpS
Katechetka w Szkole Podstawowej nr 18 w Raciborzu