+48 55 242 92 43 refermis@werbisci.pl

11 października 2020 roku, dzięki staraniom werbistowskiego Muzeum Misyjno-Etnograficznego, w kościele Misyjnego Seminarium Duchownego w Pieniężnie udostępniona została wystawa zatytułowana „Encykliki Jana Pawła II”. 

Celem otwartej w niedzielęekspozycji jest uczczenie XX Dnia Papieskiego oraz 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły, a także ukazanie niezwykłej głębi nauczania Papieża.

Na 16 planszach zaprezentowana została spuściznę nauczania papieża Jana Pawła II zawartego w napisanych przez Niego encyklikach. Autorzy podają datę powstania konkretnej encykliki, jej tytuł oraz cytat, który jest przewodnią myślą danego dokumentu.

Wystawa pochodzi ze zbiorów Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie i będzie się można z nią zapoznać do 31 października 2020 roku. Muzeum serdecznie dziękuje ks. dr. hab. Zdzisławowi Struzikowi dyrektorowi Instytutu za udostępnienie tej ekspozycji.

Więcej o wystawie: https://ipjp2.pl/20180413-wystawa-encykliki-swietego-jana-pawla-ii/

Fot. Wiesław Dudar SVD