+48 55 242 92 43 refermis@werbisci.pl

15 stycznia 2018 roku w hollu Collegium Humanisticum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyło się uroczyste otwarcie wystawy: „Misjonarz ze Śląska, o. Paul Schebesta SVD ( 1887- 1967) pionier badań wśród Pigmejów i Negrytów”.

Realizacja ekspozycji była możliwa dzięki wieloletniej już dzisiaj współpracy Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z organizatorami wystawy: Kołem Naukowym Antropologii Kultury UWM W Olsztynie oraz Muzeum Misyjno-Etnograficznym w Pieniężnie.

Wystawa prezentuje sylwetkę o. Paula Schebesty SVD. Ten urodzony w Pietrowicach Wielkich k. Raciborza etnolog i językoznawca, zasłynął jako badacz kultury Pigmejów i Negrytów z Południowo-Wschodniej Azji. Jego zasługą jest dokumentowanie języków i kultur, które uległy już dzisiaj zanikowi lub daleko znaczącym zmianom.

Wystawa miała na celu zarówno uczczenie rocznicy 130 lecia urodzin i 50 lecia śmierci uczonego, jak i zwrócenie uwagi na zakres i charakter badań tego pochodzącego ze Śląska misjonarza. Kurator wystawy – prof. dr hab. Jacek Jan Pawlik SVD, tak w towarzyszącym wystawie folderze jak i podczas otwarcia ekspozycji podkreślił znaczenie, jakie dla doboru i zakresu podjętych przez Paula Schebestę badań miało pochodzenie uczonego i jego „dzielenie doświadczeń mniejszości”. Owo wychowanie w społeczności wielokulturowej ułatwiło bowiem porozumienie i zrozumienie kolonizowanych i marginalizowanych ludów, wśród których spędził on w sumie osiem lat.

Ekspozycja udowadnia zatem, jak wielkie znaczenie ma, także dla nas – współczesnych – świadomość różnorodności kulturowej i otwartość na dialog międzykulturowy. Warto dodać, że w ekspozycji wykorzystano zdjęcia autorstwa P. Schebesty, udostępnione przez Archiwum Instytutu „Anthropos” w Sankt Augustin k. Bonn.

Wystawę oglądać można do 13 lutego 2018 roku. Zapraszamy!