+48 55 242 92 43 refermis@werbisci.pl

8 lipca 2017 roku, podczas dorocznego zjazdu misjonarzy będących na urlopie w kraju, w Muzeum Misyjno-Etnograficznym Księży Werbistów w Pieniężnie została otwarta wystawa czasowa pod tytułem „Redukcje jezuickie”.

Otwarcia wystawy dokonali o. Adam Michałek SVD, prorektor Misyjnego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Pieniężnie oraz o. Józef Maciołek SVD, prowincjał Nowogwinejskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego.

W tematykę wystawy wprowadził zebranych o. Wiesław Dudar SVD, dyrektor muzeum w Pieniężnie.

Termin redukcje jezuickie jest najczęściej łączony z Paragwajem, co jest skojarzeniem jak najbardziej słusznym, aczkolwiek niepełnym. Misjonarze Towarzystwa Jezusowego rozwijali bowiem w XVII i XVIII wieku system wiosek misyjnych (reductio) również na innych obszarach Ameryki hiszpańskojęzycznej.

Za przyczyną jezuitów „redukcja” stała się synonimem dzieła chrystianizacji Indian. W każdej wiosce misyjnej pracował jeden lub dwóch jezuitów, którzy przebywali tam na stałe. Praca jezuitów była całkowicie podporządkowana głównemu celowi, jakim było nawracanie Indian. Czynili to  na bazie programów formacyjnych i edukacyjnych. Stałe przebywanie w wiosce misyjnej dawało możliwość prowadzenia systematycznej katechezy, regularnego sprawowania liturgii oraz konsekwentnej promocji życia sakramentalnego.

Ważnym elementem procesu chrystianizacji była możliwość stałego oddziaływania na Indian w procesie promowania nowych sposobów życia. Nowa dynamika pracy misyjnej opierała się na kompleksowości i komplementarności działania oraz oddziaływania na Indian, tak aby wszystkie aspekty życia (życie religijne, praca, odpoczynek) tworzyły jedną całość.

Życie codzienne w wiosce misyjnej opierało się na opracowanym odgórnie porządku, który stosunkowo precyzyjnie określał przydział i zakres przywilejów oraz obowiązków tak Indian, jak i samych misjonarzy.

Indianie uczyli się uprawy roli, hodowli bydła, rzemiosła, tkactwa, sztuki, muzyki itp. Nauka i formacja, jak również inne formy pracy i życia miały się przyczynić do przyjęcia przez Indian w pełniejszym stopniu nie tylko wiary chrześcijańskiej, ale też nowej kultury.

Wystawa „Redukcje jezuickie” pochodzi ze zbiorów własnych Muzeum w Pieniężnie. Komisarzem wystawy jest o. Wiesław Dudar SVD, a całość przygotowała s. Hanna Lellek SSpS pod opieką merytoryczną o. dra hab. Tomasza Szyszki SVD. Wystawę można oglądać do końca września 2017 roku.