+48 55 242 92 43 refermis@werbisci.pl

7 października w Muzeum Misyjno-Etnograficznym Księży Werbistów w Pieniężnie został otwarta nowa wystawa czasowa atytułowana „Misjonarz ze Śląska – O. Paul Schebesta SVD”.

Wystawa powstała dzięki współpracy Koła Naukowego Antropologii Kultury Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Muzeum Misyjno-Etnograficznego Księży Werbistów w Pieniężnie.

Uroczystego otwarcia wystawy dokonali: Sławomir Sadowski, wicewojewoda warmińsko-mazurski, ks. dr hab. Marek Żmudziński, dziekan Wydziału Teologii UWM oraz o. Eryk Kopa SVD, prowincjał Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego. Opiekę merytoryczną nad wystawą objął o. dr hab. Jacek Pawlik SVD, profesor UWM. Ekspozycję w muzeum przygotowali: s. Hanna Lellek SSpS i dn Marcin Domański SVD.

W polityce europejskiej kładzie się coraz większy akcent na tożsamość regionalną. Z jednej strony zwraca się uwagę na regiony ubogie, aby przyspieszyć ich rozwój. Z drugiej strony, przez promocję oryginalnych form kulturowych, pragnie się wzmocnić regionalną tożsamość mieszkańców. Niektóre regiony Europy były kuźnią powołań misyjnych. Warto zauważyć, że były to regiony pogranicza lub takie regiony, w których współżyły różne kultury. Jednym z nich był Śląsk.

Prezentując postać o. Paula Schebesty SVD chcieliśmy pokazać na jego przykładzie specyficzną tożsamość misjonarzy werbistów pochodzących ze Śląska i urodzonych przed rokiem 1945, którzy podejmując pracę na misjach okazali szczególną empatię do misjonowanych ludów, kładąc akcent na poszanowanie ich języków i kultur. Będąc bowiem wychowani w środowisku dwujęzycznym i wielokulturowym potrafili lepiej zrozumieć sytuację kolonizowanych, pielęgnować ducha otwartości i dialogu.

O. Paul Schebesta żył w tamtej epoce przełomu (1887?1967). W domu mówił dialektem śląsko-morawskim, niemieckiego nauczył się w szkole. Poczucie pochodzenia z mniejszości etnicznej pozwalało mu zrozumieć sytuację Pigmejów, wśród których prowadził badania, w ich relacjach do sąsiadujących ludów Bantu. Jako misjonarz nie pozostawał obojętny na ich cierpienia, walcząc o ich prawa na forum lokalnym i międzynarodowym. Jako profesor przekazywał słuchaczom swoją wiedzę i sympatię do ludów pozaeuropejskich.

Stanowi on wzór misjonarza i afrykanisty: etnologa i lingwisty, profesora i werbisty, pochodzącego z regionu pogranicza, dla którego uniwersalizm oznaczał przede wszystkim ewangeliczną miłość do każdego człowieka.

Z wystawą prezentowaną w Muzeum Misyjno-Etnograficznym w Pieniężnie będzie można się zapoznać do 5 listopada 2017 roku.

Więcej informacji i fotografii z wystawy