+48 55 242 92 43 refermis@werbisci.pl

Wystawa o Słudze Bożym Ojcu Marianie Żelazku SVD – Apostole Trędowatych, przygotowana przez Referat Misyjny w Pieniężnie we współpracy z Muzeum Misyjno-Etnograficznym w Pieniężnie, była w ciągu ostatnich tygodni dwukrotnie wystawiona w Nowym Targu.

Pierwszy raz mogli ją podziwiać uczniowie i grono pedagogiczne 1. Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego, gdy w dniach 26 X – 4 XI wystawa była wyeksponowana w szkolnej auli.

Odwiedziło ją liczne grono uczniów, głównie w ramach lekcji religii. Kilkakrotnie za przewodnika po wystawie służył o. dr Piotr A. Sokołowski SVD, katecheta w tejże szkole. Pozostali katecheci, pan mgr Wojciech Grzybek i ks mgr Michał Dziedzic, oprócz odwiedzenia wystawy, mieli do dyspozycji filmy o życiu i pracy o. Żelazka, które pomogły przybliżyć uczniom postać wielkiego Polaka i świątobliwego kapłana–misjonarza.

Druga ekspozycja odbyła się 7 XI w ramach VIII Nowotarskiego Dnia Misyjnego, który katecheci – pan Wojciech Grzybek i ks. Dziedzic – wraz z młodzieżą ze Szkolnego Wolontariatu Młodzieżowego z I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Goszczyńskiego i przy współpracy Sekretariatu Misyjnego Archidiecezji Krakowskiej i Sióstr Klawerianek, zorganizowali w domu parafialnym przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Targu.

O. Piotr A. Sokołowski SVD z uczniami I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Goszczyńskiego w Nowym Targu (fot. Wojciech Grzybek)

Wystawę tę odwiedziła liczna grupa dzieci z nowotarskich podstawówek oraz młodzież ze szkół średnich. Z dwoma grupami młodzieży z Technikum nr 3 im. Władysława Orkana w Nowym Targu jako katecheta pojawił się o. Piotr A. Sokołowski SVD. Przyszli adepci informatyki, fotografii i logistyki, oprócz zwiedzenia wystawy, brali udział w wykładach i innych aktywnościach związanych z tym wydarzeniem.

W przemówieniu podczas otwarcia VIII Nowotarskiego Dnia Misyjnego, Dyrektor Liceum Goszczyńskiego, mgr Marta Sokołowska, wskazała zebranej młodzieży i dzieciom postać ojca Żelazka jako człowieka godnego naśladowania i zaangażowanego na rzecz bliźniego. Zaproponowała również, by hasło o. Mariana – „Nie jest trudno być dobrym, wystarczy tylko chcieć” – towarzyszyło zebranym nie tyko w tym dniu, lecz przez całe życie.

O. Piotr A. Sokołowski SVD z uczniami I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Goszczyńskiego w Nowym Targu (fot. Wojciech Grzybek)
Wystawa o o. Marianie Żelazku w Nowym Targu (fot. Wojciech Grzybek)
Wystawa o o. Marianie Żelazku w Nowym Targu (fot. Wojciech Grzybek)